Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Περιοδεία της « Λαϊκής Συσπείρωσης»στον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου.

Περιοδεία πραγματοποίησαν  οι υποψήφιοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι  της Λαϊκής Συσπείρωσης με επικεφαλής τη δημοτική σύμβουλο και  υποψήφια δήμαρχο Δίου-Ολύμπου, Κατερίνα Κουρίτα, στον ΧΥΤΑ Λιτοχώρου.

Είναι γνωστό πως το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής και της ασφάλειας της δημόσιας υγείας από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, το ανέδειξε επανειλημμένα η «Λαϊκή Συσπείρωση» τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο Δίου-Ολύμπου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και το ΚΚΕ στη Βουλή.

Να σημειωθεί πως εδώ και 14 τουλάχιστον χρόνια ο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου λειτουργεί με μία κυψέλη (ενώ αρχικά προβλέπονταν 2) και  χωρίς τις βασικές υποδομές (βιολογικός καθαρισμός) που να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία.

Παρά την ενημέρωση που έγινε από υπάλληλο του ΦΟΔΣΑ σχετικά με  τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, παραμένουν προς διευκρίνιση ζητήματα που αφορούν  την ασφαλή λειτουργία του, την κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων για την αποτροπή διαρροής των στραγγιδίων (συνεχίζει να υπάρχει η «λίμνη» από τα στραγγίδια του υφυστάμενου κυττάρου), την κατασκευή μονάδας αντίστροφης όσμωσης,  το αν γίνεται και κάθε πότε η μεταφορά των στραγγιδίων με βυτιοφόρα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων, την κατασκευή συστήματος συλλογής και διαχείρισης βιοαερίου και όλα τα συνοδά τους έργα. Αν, τέλος, υλοποιείται το «Σχέδιο Συμμόρφωσης», που υπογράφτηκε πριν ένα περίπου χρόνο ανάμεσα στον ΦΟΔΣΑ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων στη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Share this post