Πλήθος εργαζομένων στην ημέρα νομικής πληροφόρησης

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου δράση δια ζώσης νομικής πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων,στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης (Αγίας Λαύρας 24, Κατερίνη).

Στελέχη του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. υποδέχτηκαν και κατέγραψαν περισσότερα από 130 εξατομικευμένα ερωτήματα και προβληματισμούς εργαζομένων και ανέργων, σχετικά με το ασφαλιστικό και το εργασιακό ζήτημα τα οποία στη συνέχεια νομικοί συνεργάτες του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. επεξεργάστηκαν και απάντησαν. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα παράσχουν και γραπτώς, απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Οι υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης σε διαπροσωπικό επίπεδο παρέχονται δωρεάν και θα συνεχιστούν και στο μέλλον, ως μέρος μιας από κοινού με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης προσπάθειας για συστηματική και στοχευμένη ενημέρωση εργαζομένων και ανέργων, που έχουν ανάγκη υποστήριξης σε θέματα ασφαλιστικά, εργασιακά και απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να θέσουν ερωτήματα ασφαλιστικής / εργατικής νομοθεσίας και απασχόλησης, μπορούν να απευθύνονται στο ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Κ. Μακεδονίας, τηλ 23310 75673 ή fax 23310 24424 ή στο e-mail [email protected] (Αρμόδια πρόσωπα: Δημητριάδου Θωμαή, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία, Μπαρμπαρούση Στέλλα).

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.