Τετράδα επιδοµατικής στήριξης επεξεργάζεται το υπουργείο για τις εκµεταλλεύσεις νεαρών αγροτών.

Μέτρο κληρονοµικής διαδοχής, πριµ πρώτης εγκατάστασης, συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών κάτω των 35 ετών µε «πράσινο πτυχίο»  και πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα. Αυτή είναι η τετράδα  άµεσης και έµµεσης στήριξης των νέων αγροτών που εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς υπεισέρχεται σε κρίσιµη φάση ο σχεδιασµός για την ερχόµενη ΚΑΠ και η χώρα µας καλείται βάσει ευρωπαϊκών στόχων να αυξήσει δραστικά το µερίδιο συµµετοχής των 35άρηδων στην αγροτική παραγωγή που σήµερα υπολογίζεται µόλις στο 6%. Από το φάκελο των άµεσων ενισχύσεων ξεχωρίζουν 2 δράσεις:

  • Συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για νέους γεωργούς: Σχεδιάζεται πρόγραµµα στήριξης µε στρεµµατικό όριο (π.χ τα 100 στρέµµατα) για νεαρούς αγρότες κάτω των 35 ετών που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν κατάρτιση από αγροτικές-γεωπονικές σχολές. Το πριµ είναι πενταετές και κατ’ αποκοπή.
  •  Δικαιμώµατα από το Εθνικό Απόθεµα: Χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης σε νέους γεωργούς που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά. Συνδυάζεται µε αύξηση της αξίας δικαιωµάτων µέχρι το µέσο όρο ανά περιφέρεια ενίσχυσης.

Από τον φάκελο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης:

  •  Κληρονοµική διαδοχή: Πολυετής επιδότηση για την έξοδο από το επάγγελµα αγροτών κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης για να µεταβιβάσουν την εκµετάλλευση σε νεαρό αγρότη.
  •  Πρώτη εγκατάσταση: Ενίσχυση αγροτών κάτω των 40 ετών ή νοµικών προσώπων µε επικεφαλής νέο αγρότη που προχωρούν σε εγκατάσταση εκµετάλλευσης πρώτη φορά. Ενίσχυση σε δόσεις µέχρι 100.000 ευρώ.

Παράλληλα συνεχίζονται οι διεργασίες σχετικά µε την πολιτική βασικής ενίσχυσης, που θα ακολουθήσει η χώρα µας, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή από το 2023. Εκεί δεν αναµένονται θεαµατικές αλλαγές ως προς τους δικαιούχους, καθώς αναµένεται να διατηρηθεί ο ορισµός του ενεργού αγρότη, εφόσον το υπουργείο φοβάται πως θα χαθούν επιλέξιµα εκτάρια οπότε και κονδύλια ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα θα δυσκολευθεί να τεκµηριώσει τη θέση της για την εξωτερική σύγκλιση. Σηµειώνεται εδώ πως εάν συνεχιστούν τα δικαιώµατα ενίσχυσης και η σταδιακή εσωτερική σύγκλισή τους µέχρι το 2026 (µε τους ρυθµούς που προβλέπει ο προτεινόµενος κανονισµός), αυτό θα σηµαίνει ότι θα µειωθεί η αξία των δικαιωµάτων που είναι άνω του 100% του µέσου προβλεπόµενου ποσού µονάδας σε περίπου 265.000 εκµεταλλεύσεις, από τις οποίες όµως, η µεγάλη πλειοψηφία (δηλαδή οι 230.000 εκµεταλλεύσεις) είναι µικρού οικονοµικού µεγέθους, µε τυπική Αξία Παραγωγής ως 16.500 ευρώ.

Στις εκµεταλλεύσεις αυτές υπολογίζεται µείωση της βασικής εισοδηµατικής ενίσχυσης κατά 55 εκατοµµύρια ευρώ.  Η εφαρµογή του σεναρίου δείχνει ότι, θα ευνοηθούν 41.500 εκµεταλλεύσεις µε Τυπική Αξία άνω των 25.000 ευρώ