Το ποσό των 2.403.800,34 € πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 03/12/2019 έως τις 06/12/2019 σε συνολικά 113 δικαιούχους.

οι πληρωμές αφορούν κυρίως ανειλημμένες υποχρεώσεις   Μ.112 και βιολογική κτηνοτροφία-διατήρηση.

πατήστε εδώ