Η ΔΕΗ προσπαθεί να από καταστήσει την βλάβη! Προς το παρόν η κυκλοφορία γίνεται μόνο από την εθνική