Το ποσο των 1.759.166,18 € πλήρωσε ο οργανισμός πληρωμών και έλεγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Από τις 24/10/2019 έως τις 29/10/2019 ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 656 δικαιούχους. 

οι πληρωμές αφορούν κυρίως γεωργία και κτηνοτροφία

πατήστε εδώ στο σύνδεσμο,