Πιστώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά 135.434.804 ευρώ σε 40.948 δικαιούχους, από τις 26/11/2020 έως τις 2/12/2020.

Οι κυριότερες πληρωμές αφορούσαν Κομφούζιο (1.050.598 € σε 1.585 δικαιούχους για την πρώτη πρόσκληση, 1.901.602 € σε 3.206 δικαιούχους για την δεύτερη πρόσκληση και 3.061.997 € σε 4.682 δικαιούχους για την τρίτη πρόσκληση), Νιτρορύπανση (34.768.874 € σε 4.109 δικαιούχους), Καταπολέμιση ζιζανίων σε ορυζώνες (1.463.547 € σε 817 δικαιούχους), διατήρηση αμπελώνα Θήρας, αυτόχθονες φυλές, παραδοσιακός ελαιώνας Άμφισσας, προστασία άγριας ορνιθοπαγίδας, καθώς και βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (66.296.882 € σε 14.853 δικαιούχους).

Επίσης πραγματοποιήθηκε η πληρωμής της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή της άμεσης επιχορήγησης για τους Παραγωγούς Πωλητές σε Λαϊκές Αγορές, για την στήριξή τους λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Το συνολικό ποσό ανέρχεται συνολικά σε 7.175.600 ευρώ και αφορά 7.966 δικαιούχους. Η πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων έχει ξεκινήσει σταδιακά να πραγματοποιείται από την Τρίτη (1 Δεκεμβρίου).

Διαβάστε όλες τις πληρωμές

Παϊσιάδης Σταύρος