Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης στο 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του Μέτρου 10 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του έτους αιτήσεων 2019.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 291.199,32 ευρώ, αφορά σε 820 δικαιούχους πανελλαδικά.

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Πέμπτη (30 Απριλίου 2020) και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη (7 Μαΐου 2020), ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Επίσης πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης (100%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του έτους αιτήσεων 2019. 

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 337.257,38 ευρώ, αφορά 1.730 δικαιούχους (για την πρώτη Πρόσκληση) και 584.054,14 ευρώ, αφορά σε 3.408 δικαιούχους (για την δεύτερη Πρόσκληση) πανελλαδικά. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (πατήστε εδώ).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Πέμπτη (30 Απριλίου 2020) και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη (7 Μαΐου 2020), ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
 Παϊσιάδης Σταύρος