Νέους γεωργούς και Ομάδες τοπικής Δράσης του Leader αφορά ο κύριος όγκος πληρωμών ύψους 738.073,00 €, που πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τις 5 έως τις 6 Μαΐου 2020.

Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν επενδυτικά προγράμματα, δωρεάν διανομή γάλακτος και άλλες ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συνοδευτικά αρχεία

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.