Μέσα στον Φεβρουάριο ξεκινά η διαδικασία από την οποία θα καθοριστει ο νέος κατώτατος μισθός, η αύξηση του οποίου αναμένεται να προσεγγίσει το 5,6%, όπως ήταν και προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού για σύνδεση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας με το ύψος της αύξησης των κατώτατων αμοιβών.

Η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλούσε για «αύξηση του κατώτατου μισθού με ρυθμό διπλάσιο από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ», με τον προϋπολογισμό να προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 2,8%.

Η διαδικασία για τον καθορισμό των νέων ορίων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, ενώ οι νέες αυξημένες αμοιβές θα ισχύσουν από τις αρχές του 2021, εκτός κι αν πάρει διαφορετική απόφαση η κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης πολλές από τις κλαδικές συμβάσεις που έληξαν δεν ανανεώθηκαν, με αποτέλεσμα πολλοί μισθωτοί να αμείβονται με βάση τις κατώτατες αποδοχές, λαμβάνοντας επιπλέον «πρόσθετη αμοιβή», την οποία έχουν συμφωνήσει με τον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους.

Ο δικηγόρος-εργατολόγος κ. Γ. Καρούζος σημειώνει πως όταν ισχύουν στην ατομική σύμβαση και δίδονται «πρόσθετες αμοιβές» και «επιδόματα», δηλαδή υψηλότεροι μισθοί από τα προβλεπόμενα κατώτατα στην κλαδική ή στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε εάν δοθεί αύξηση στα κατώτατα, ισχύουν τρία ενδεχόμενα.

1. Αρκετά από τα επιδόματα και τις παροχές που προβλέπονται από τον νόμο ή τη συλλογική σύμβαση εργασίας δεν οφείλονται επιπλέον, αλλά συμψηφίζονται με την πρόσθετη παροχή.

2. Αλλα επιδόματα και παροχές συμψηφίζονται με την πρόσθετη παροχή και δεν οφείλονται, μόνο με συμφωνία εργοδότη-εργαζομένου.

3. Ορισμένα επιδόματα και ποσά (π.χ. επίδομα αδείας, υπερωρίες) δεν μπορούν να συμψηφιστούν με την πρόσθετη παροχή ούτε με συμφωνία και οφείλονται επιπλέον της πρόσθετης παροχής.

«Κανόνας είναι ο συμψηφισμός των προβλεπόμενων προσαυξήσεων και επιδομάτων στον καταβαλλόμενο μισθό μέσω της πρόσθετης παροχής», εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική ή τη συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επιπλέον του συμπεφωνημένου μεγαλύτερου μισθού, κάτι που ισχύει «και για επιδόματα που θεσπίστηκαν με συλλογική κλαδική σύμβαση εργασίας ακόμη και μετά την κατάρτιση της ατομικής σύμβασης» βάσει της οποίας καταβάλλονται υψηλότερες των νομίμων αποδοχές.

Εάν ο μισθωτός αμείβεται με βάση τον ελάχιστο μισθό των 650 ευρώ συν την πρόσθετη παροχή, ενδεχόμενη αύξηση των κατώτατων αμοιβών θα «συμψηφισθεί» με την πρόσθετη παροχή, χωρίς να δημιουργεί νομική υποχρέωση του εργοδότη για αύξηση του καθαρού καταβαλλόμενου ποσού.

– Επιτρέπεται να συμψηφιστούν με την πρόσθετη παροχή το επίδομα επικίνδυνης εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ανθυγιεινής εργασίας και το επίδομα παιδικού σταθμού.
– Επιτρέπεται να συμψηφιστούν με την πρόσθετη παροχή μόνο με εκ των προτέρων ειδική συμφωνία εργοδότη-εργαζομένου το επίδομα γάμου, τα ποσά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και οι οφειλόμενες προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία, εργασία την Κυριακή ή την αργία και η αμοιβή της υπερεργασίας.
– Δεν επιτρέπεται να συμψηφιστούν με την πρόσθετη παροχή οι αποδοχές μη ληφθείσας αδείας και το επίδομα αδείας.

Για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού θα γίνει διαβούλευση όπου θα συμμετάσχουν επιστημονικοί, ερευνητικοί και άλλοι φορείς της πολιτείας αλλά και των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Αυτοί είναι: η ΤτΕ, η Στατιστική Υπηρεσία, ο ΟΑΕΔ, το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το ΚΕΠΕ και ο ΟΜΕΔ. Την τελική ευθύνη καθορισμού των νέων ορίων έχει ο υπουργός Εργασίας, ο οποίος ως το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο κατώτατο μισθό.