Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση  »

Καλούνται τα μέλη του συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση των Μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Νέας Εφέσου, με τα παρακάτω Θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2019 – Προγραμματισμός 2020.
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2019 – Προϋπολογισμός 2020
  3. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Έγκριση ετήσιων απολογισμών-Προϋπολογισμού-Προγραμματισμού.
  5. Παρουσίαση του πολιτιστικού έργου των είκοσι ετών λειτουργίας του συλ-λόγου.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, την ίδια ώρα (17:30) και στον ίδιο χώρο (αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Νέας Εφέσου).

Με Εκτίμηση

Για το ΔΣ

              Η Πρόεδρος                                                         Η Γραμματέας

           Δέσποινα Αβρουδιάδου                                          Αθηνά Χαριτίδη