Ένα απολογισμό των πληρωμών που πραγματοποίησε ύψους 61.048.392,40 €. εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, εξισωτική, ανειλημμένες υποχρεώσεις, συνδεδεμένες ενισχύσεις κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.