13/9/2020 8:00:00 πμ 13/9/2020 12:00:00 μμ ΠΕΤΡΑΣ Στον Λόφο, στη Ράχη, στην Κάτω Μηλιά, στη Μεσαία Μηλιά, στην Άνω Μηλιά, στο Μοσχοχώρι, στις Καρυές, στη Βρύα, στα Φωτεινά και στην Πέτρα, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας.

Συντήρηση 13/9/2020 8:00:00 πμ 13/9/2020 2:30:00 μμ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στην περιοχή έξω από τον Σβορώνο από το ύψος της επιχείρησης “Πείδη” έως την Νεοκαισάρεια.

Κατασκευές 13/9/2020 1:00:00 μμ 13/9/2020 2:00:00 μμ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ Στις Τοπικές Κοινότητας Κάτω Αγίου Ιωάννου, Νέας Τραπεζούντας και Σεβαστής, της Δημοτικής Ενότητας Κορινού.

Στη Νέα Χράνη, της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης.

Στην Π.Ε.Ο. προς Θεσσαλονίκη από το ύψος του καταστήματος επίπλων “Καναδός” έως τη διασταύρωση Κορινού.

Στο Τελωνείο Κατερίνης. Συντήρηση 13/9/2020 1:00:00 μμ 13/9/2020 2:00:00 μμ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ Στις Τοπικές Κοινότητας Κάτω Αγίου Ιωάννου, Νέας Τραπεζούντας και Σεβαστής, της Δημοτικής Ενότητας Κορινού.

Στη Νέα Χράνη, της Δημοτικής Ενότητας…