Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1: Παρουσίαση πρότασης διαδραστικού σταθμού πληροφοριών (info kiosk) και έγκριση σχετικής δαπάνης.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Κατασκευή ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α. στο κεντρικό κτήριο.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Υπογραφή σύμβασης με την επιχείρηση «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης Και Τεχνολογίας» για τη δημιουργία Προ-Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας στο Επιμελητήριο Πιερίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4: Εκπόνηση μελέτης για την Ανάπτυξη του Ολύμπου και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5: Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης επιχειρήσεων.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6: Διοργάνωση δράσης καθαρισμού ακτών Πιερίας από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 7: Επισκευαστικές τεχνικές εργασίες στο δάπεδο του υπογείου του κεντρικού κτηρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.