Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1: Σχέδιο Προώθησης της Π.Ε. Πιερίας ως τουριστικού προορισμού για το καλοκαίρι 2020. Παρουσίαση από τον επικοινωνιολόγο κ. Χρήστο Χέλμη.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: 11η Εμποροβιοτεχνική Εκθεσιακή Δραστηριότητα Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Προμήθεια ενός (1) διαδραστικού σταθμού πληροφοριών για τοποθέτηση στον Δήμο Δίου-Ανατολικού Ολύμπου.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4: Προμήθεια ενός (1) διαδραστικού σταθμού πληροφοριών εσωτερικού χώρου για τοποθέτηση στο υπόγειο στον μόνιμο εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5: Καθορισμός ανταποδοτικών υπηρεσιών Επιμελητηρίου έναντι ετήσιας συνδρομής.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6: Α’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020.

Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 7: Έγκριση δαπανών, Μαρτίου-Ιουνίου 2020.

Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 8: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού της Πράξης «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5045288 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9: Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ