Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των σχετικών μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του covid-19, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Έγκριση δαπανών επισκευών εκθεσιακού χώρου στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Έγκριση εργασιών επισκευών στο παράρτημα του Επιμελητηρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4: Έγκριση δαπάνης προβολής χειμερινού τουρισμού Πιερίας, ποσού 5,000.00€+ΦΠΑ.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5: Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6: Έγκριση Οργανισμού Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 7: Έγκριση Β’ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2020.

Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 8: Έγκριση δαπανών, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2020.

Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 9: Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ