Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1: Συμμετοχή στην συνδιοργάνωση και τη λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» για την στήριξη της τοπικής αγοράς με το Δήμο Κατερίνης, με το ποσό των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..                     Æ    Δέσμευση πίστωσης.•     Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 2:    Προμήθεια Οχήματος:                 Æ   Έγκριση αγοράς.·       Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 3:    Οικονομική στήριξη Ο.Ρ.ΦΕ.Ο.:                 Æ   Δέσμευση πίστωσης.                     [Σχετική Απόφαση οικονομικής στήριξης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 29/5/2019 Θέμα 5]•     Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 4:    Προκήρυξη ειδικού συνεργάτη:                 Æ   Έγκριση προκήρυξης και Απόφαση δέσμευσης πίστωσης.                     [Σχετικές Αποφάσεις: Συνεδρίαση Δ.Σ. 26/6/2019 Θέμα 6 και 31/7/2019 Θέμα 9]•     Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 5:    Ασφάλιση επιμελητηριακού κτηρίου:                 Æ   Δέσμευση πίστωσης.                     [Σχετική Απόφαση ασφάλισης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 20/2/2019 Θέμα 2]•     Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 6:    Προμήθεια εκθεμάτων για τον μόνιμο εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών επαγγελμάτων:                 Æ   Δέσμευση πίστωσης.                     [Σχετική Απόφαση προμήθειας: Συνεδρίαση Δ.Σ. 31/7/2019 Θέμα 10]•     Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 7:    Επιχορήγηση Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Πιερίας:Æ Έγκριση δαπάνης.[Σχετική απόφαση δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 23/1/2019 Θέμα 13]·        Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 8:    Δαπάνες 10ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας:                 Æ   Έγκριση δαπανών.                     [Σχετική Απόφαση δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 23/9/19 Θέμα 4]•     Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 9:    Γ΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019:                 Æ   Έγκριση.•     Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.
Θέμα 10:  Συνεργασία με την εταιρεία «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ» για το Κέντρο Καινοτομίας:                 ÆΈγκριση                  • Εισηγητής:Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 11:  Κατοχύρωση σήματος και επωνυμίας της Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας:                ÆΈγκριση.                • Εισηγητής:Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
Θέμα 12:  Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.