Προσλήψεις 1.414 ατόμων σε 82 δήμους μεταξύ αυτών ο Δήμος κατερίνης και ο Δήμος Δίου-Ολύμπου.

ο ΥΠΕΣ ενέκρινε τη σύναψη 1.414 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ , σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες

https://www.aftodioikisi.gr

Share this post

Unink tatoo

Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή