Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση διάρκειας 7 μηνών και συγκεκριμένα:

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Γενικών Καθηκόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πηγη