ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της:

– ΔΕ Διοικητικών Λογιστών: 8 μήνες, 3

– ΔΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών: 8 μήνες, 2

Αιτήσεις 29/07 – 07/08/2020.