Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού, ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στη Μουσική Σχολή Αιγινίου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, στις Φιλαρμονικές Σχολές Αιγινίου – Κολινδρού – Μακρυγιάλου, 5 καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας – πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2019-2020, μέγιστης διάρκειας 6 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πηγη