Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Προσφορά εργασίας.

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΛΑΡΚ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ :

korinos@pitsias.gr

Share this post