Σε συνέχεια της από 17 Δεκεμβρίου 2019 ανακοίνωσης που αφορούσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται η συνέχεια των ήδη αναφερομένων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μέχρι την Παρασκευή (20 Δεκεμβρίου 2019) ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικής διαδρομής με κατάλληλη σήμανση.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.