Φρενίτιδα έπιασε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με την επένδυση ανάπτυξη τεχνολογικά, και την παρασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Επίσης η ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης αποτελεί βασικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά κράτη-μέλη επιδοτούνται και δίνουν κίνητρα για την αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ενώ κάποιες άλλες παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ή άλλα κίνητρα.

Πρόβλημα με τα απόβλητα των μπαταριών θα έχουμε τα επόμενα χρόνια εάν συνεχιστεί αυτή η ραγδαία προώθηση από υποτιθέμενων οικολογικών οχημάτων!!

Για όσους δεν γνωρίζουν οι μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων δεν ανακυκλώνονται!!! Όταν οι κυψέλες των μπαταριών καταστραφούν και είναι ακατάλληλες για δεύτερη ζωή, υλικά, όπως το κοβάλτιο και το λίθιο, μπορούν να εξαχθούν για τη χρήση σε τεχνικές υδρομεταλλουργίας.

Το κόστος ανακύκλωσης φαίνεται να είναι ένα σημαντικό εμπόδιο την παρούσα φάση καθώς υπολογίζεται ότι ενώ το κόστος πλήρους ανακύκλωσης μίας μπαταρίας είναι περίπου 1 ευρώ ανά κιλό, η αξία των υλικών που μπορούν να ανακτηθούν είναι μόλις το 1/3 αυτού του ποσού.

Ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια οχήματα την περασμένη χρονιά και η International Energy Agency εκτιμά ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχουν 140 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο, εάν οι χώρες τηρήσουν τους στόχους κλιματικής αλλαγής του Παρισίου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από σήμερα έως το 2030 θα υπάρχουν περίπου 11 εκατομμύρια τόνοι χηρησιμοποιημένων μπαταριών λιθίου-ιόντων οι οποίες θα χρειάζονται ανακύκλωση.

Προς το παρόν υπάρχει ένα σοβαρό κενό ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς μόλις 5% ορισμένων μπαταριών λιθίου-ιόντων ανακυκλώνονται ενώ η ίδια η ανακύκλωση τους έχει σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος αλλά και περιβαλλοντικές συνέπειες με κινδύνους μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Το κομμάτι ανακύκλωσης των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων από ότι φαίνεται είναι πολύ σημαντικό και στο μέλλον θα μας απασχολήσει αρκετά…

Αθανάσιος Κρομμύδας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εγκαταστάτης Αερίων Καυσίμων τροχοφόρων οχημάτων & Μηχανών εσωτερικής καύσεις.