Πρόγραμμα ανέργων του ΟΑΕΔ 25 – 29: Μέχρι 31/1/2020 πρέπει να ενεργοποιηθεί το voucher.

Voucher – ΟΑΕΔ : Από 27/12/2019, εχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων του ΟΑΕΔ 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ”.

Η περίοδος ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης θα διαρκέσει έως και 31/01/2020.

Καταληκτική ημερομηνία έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης (ημερομηνία πρώτου μαθήματος) έχει οριστεί η 28η/02/2020, σύμφωνα με την από 13/12/2019 σχετική ανακοίνωση.