Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1: Συστήματα παρουσιάσεων στον εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών επαγγελμάτων:

                     ? Οικονομοτεχνικές προτάσεις από αρμόδιο τεχνικό συνεργάτη.

 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας 2020:

? Απόφαση διοργάνωσης και έγκριση δαπανών.

 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Επιχειρηματικά βραβεία:

? Απόφαση διοργάνωσης απονομής βραβείων σε επιχειρήσεις μέλη.

 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4: Είσπραξη συνδρομών Επιμελητηρίου μέσω Δ.Ο.Υ.:

? Απόφαση αποστολής οφειλόμενων συνδρομών στην Α.Α.Δ.Ε. για είσπραξη μέσω Δ.Ο.Υ.

 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5: Καταβολή ποσών υπέρ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΕΕΕ, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒ για το 2019 και 2018*:

? Έγκριση (8,595.80€, 6,446.85€, 8,595.80€, 309.77+153.79€*, 309.77+285.61€*, 340.51€).

 • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 6: Πληρωμή έτους 2019 ορκωτών λογιστών, DPO:

? Έγκριση (Συνεργαζ. Ορκωτ. Λογιστές ΑΕ: 4,712.00€, Ελλην. Ινστιτ. Πιστοπ.: 3,720.00€).

 • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 7: Δαπάνες Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019:

? Έγκριση.

 • Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 8: Οικονομική ενίσχυση Σχολής Γονέων Κατερίνης, ακαδημαϊκής χρονιάς 2019-2020:

 • Έγκριση δαπάνης (150.00€).
 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9: Κατασκευές στις χριστουγεννιάτικες δράσεις με Δήμο Κατερίνης και ΟΠΠΑΠ:

? Έγκριση δαπάνης (Βελιτσιάνος Δ. & Σία ΕΕ: 9,796.00€).

 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 10: Ηλεκτρολογικές εργασίες στον εκθεσιακό χώρο παραδοσιακών επαγγελμάτων:

? Έγκριση δαπάνης (Ευάγγελος Μπαρμπαγεωργόπουλος 7,200.00€).

 • Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 11: Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ