Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 30 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 17.807,89 € από τον ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και σχετική τροποποίηση του πρ/σμού έτους 2019. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα)
  2. Έγκριση η μη της με αριθμό 1/2019 απόφασης του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος που αφορά την επανασύσταση της επιτροπής διοίκησής του. (Εισήγηση κ. Θ. Σολοποτιάς, Πρόεδρος Κοινότητας Κολινδρού).
  3. Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου, όπου στεγάζεται το ΚΕΠ Αιγινίου.  (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
  4. Συζήτηση -ενημέρωση για το έργο: «Αποχέτευση Μακρυγιάλου».  (Εισήγηση κ. Γ. Κωστίκος).
  5. Απολογισμός Εμποροπανήγυρης Αιγινίου έτους 2019. (Εισήγηση κ. Β. Παππάς, Αντιδήμαρχος).
  6. Εκλογή ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. 

            Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

                                                                                  Αφροδίτη Κουτσουμάρη