Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 31.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

1.Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2020. Εισήγηση: Δήμαρχος
2.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών  φωτισμού-καθαριότητας έτους 2020. Εισήγηση: Δήμαρχος
3.Λήψη απόφασης για καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2020.Εισήγηση: Δήμαρχος
4.Λήψη απόφασης για  την επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2020. Εισήγηση: Δήμαρχος
5.Λήψη απόφασης για  την επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών  για το έτος 2020. Εισήγηση: Δήμαρχος
6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δίου-ΟλύμπουΕισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ.