Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου στις 16 του μήνα Ιανουαρίου  έτους 2020 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

  1. Έγκριση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης-υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. (Εισήγηση  κ. Δήμαρχος).
  2. Έγκριση σύναψης σύμβασης του ΔήμουΠύδνας-Κολινδρού με την Τράπεζα Πειραιώς για την είσπραξη οφειλών και άλλων απαιτήσεων του δήμου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.(Εισήγηση  κ. Δήμαρχος).
  3. Κατανομή της επιχορήγησης ποσού 23.120,27 € από το ΥΠ.ΕΣ. στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πύδνας –Κολινδρού για κάλυψη  δαπανών θέρμανσης των σχολείων. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
  4. Ορισμός οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της αριθ. 36873/2007 ΚΥΑ σχετικά με τη λειτουργία των παιδότοπων. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
  5. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 7 του Ν. 3463/2006.(Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
  6. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. ΚολινδρούΔήμου Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
  7. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής  γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού Δήμου Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
  8. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής  γεώτρησης Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
  9. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ρυακίων Δήμου Πύδνας-Κολινδρού». (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
  10. Απολογισμός  Εμποροπανήγυρης Αιγινίου έτους 2019. (Εισήγηση κ. Β. Παππάς, Αντιδήμαρχος).

            Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

                                       Αφροδίτη Κουτσουμάρη