Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 29.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1
Παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέτης με τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Λιτοχώρου»Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
2
Διαπίστωση ή μη αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των ακτών του Δήμου, προκειμένου να γίνει ανάθεση της εργασίας καθαρισμού μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
3
Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτωνΕισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
4
Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίαςΕισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
5
Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
6
Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και προμηθειώνΕισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
7
Αποσφράγιση προσφορών και επιλογή αναδόχου τραπεζικού ιδρύματος για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) τερματικών αποδοχής καρτών.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος
8
Έγκριση περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη (άρθρο 77 του Ν.3852/2010)Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη
9
Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης και τοποθέτησης κώνων σήμανσης επί της οδού Ευαγγέλου Κοροβάγγου 4 στο Λιτόχωρο κατόπιν αίτησης του Κούκουλη Γεωργίου.Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος
10
Τροποποίηση (άρση απαλλοτρίωσης ή επανεπιβολή της) στην επέκταση της Λεπτοκαρυάς (Ο.Τ.224Β), (από αναβολή)Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
11
Διαπίστωση ή μη αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων, προκειμένου να γίνει η ανάθεση ενίσχυσης των υπηρεσιών μέσω ανοικτού διαγωνισμούΕισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
12
Δωρεάν παραχώρηση οχήματος απορριμματοφόρου στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος
13
Επιβολή ή μη προστίμου στην «Σ. Μεντεκίδης Α.Ε.»Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Σαμαράς Κωνσταντίνος
14
Ορισμός μελών επιτροπών προμηθειών για το 2020Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

  


             
               
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος