Το Νομικό πρόσωπο Δ.Δ. “ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.” Δήμου Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη κατεπείγουσων και πρόσκαιρων αναγκών του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ