Πρόταση νόμου για την κήρυξη από την Ελλάδα(μονομερώς), Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) σε όλη την ελληνική Επικράτεια, κατέθεσαν στη Βουλή 10 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Βελόπουλο.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρότασης, που γνωστοποιεί με σχετική της ανακοίνωση η Ελληνική Λύση, η πρόταση για μονομερή ανακήρυξη ΑΟΖ κατατίθεται «ελλείψει συμφωνίας με γειτονικά κράτη».

Η ΑΟΖ, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (Montego Bay, 1982), πρέπει να ανακηρυχθεί και, ακολούθως, να οριοθετηθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη. Ένα παράκτιο κράτος αποκτά ΑΟΖ με μονομερή δήλωση ανακήρυξης. Και, στη συνέχεια, συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη. Εάν δεν καταστεί δυνατή η συμφωνία οριοθέτησης, τότε η διαφορά τους λύνεται με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Για τη χάραξη της ΑΟΖ συνήθως λαμβάνεται υπ όψη « η αρχή της μέσης γραμμής» χωρίς όμως ν αποκλείεται και η περίπτωση να ληφθούν υπ όψη και άλλες παράμετροι. Στο άρθρο 121, παράγραφος 2 της Σύμβασης, αναφέρεται ότι όλα τα κατοικημένα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα ενός νησιού καθορίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζονται και για τις ηπειρωτικές περιοχές.

Η Σύμβαση, παρά το ότι δεν έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από την Τουρκία, τη δεσμεύει γιατί διατυπώνει ως προς το θέμα αυτό προϋπάρχον γενικό εθιμικό δίκαιο το οποίο απλώς κωδικοποιεί. Η Τουρκία, αν και δεν υπέγραψε ούτε επικύρωσε τη Σύμβαση του 1982, υιοθέτησε περί το τέλος του 1986 ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα και ήρθε σε συμφωνία με την τότε Σοβιετική Ένωση και, στη συνέχεια, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μέσης γραμμής.

 «Η ευθύνη πλέον ανήκει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει τη διαδικασία και να ψηφίσει την πρόταση αυτή την οποία κατέθεσαν και υπέγραψαν και οι δέκα Βουλευτές του κόμματός μας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.