Του Παντελή Τσιακίρη


α)Παρέμβετε με στοχευμένες ενέργειες ενίσχυσης και υποστήριξης της τοπικής αγοράς,
β)Συνεργαστείτε με τα συναφή σας Επιμελητήρια για να υιοθετήσετε πρωτοβουλίες και δράσεις εύστοχες και αποδοτικές άλλων,
γ)Αιτηθείτε, σε αγαστή συνεργασία με τα υπόλοιπα, στην κεντρική εξουσία προτάσεις που θα επιφέρουν βελτίωση των οικονομικών δεικτών της τοπικής και της ευρύτερης αγοράς,

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, άτομα κάθονται


δ)Συνυπογράψετε με φορείς, εκτός και εντός Ελλάδος, συμβόλαια, συμφωνίες με σκοπό την αύξηση των κερδών των εντοπίων επιχειρήσεων
ε)Πρωτοστατήστε αιτούμενοι μειώσεις ΦΠΑ, επί παραδείγματι, για να αυξηθούν τα έσοδα και να μειωθεί το κόστος παραγωγής προς όφελος του καταναλωτή.
Όλα αυτά προϋποθέτουν βούληση ,πρόθεση, διάθεση, αφοσίωση στον σκοπό και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και τις αγορές αυτών.
Για να μην φαίνεστε στην τοπική κοινωνία ως μοντέλα φωτογράφησης και πρόσωπα απόμακρα αλλά στελέχη μιας ενεργούς μηχανής παραγωγής ιδεών και ανάληψης καινοτόμων δράσεων.

Παντελής Τσιακίρης

Πολιτευτής Ελ. Λύσης  Ν. Πιερίας