Δύο εγκυκλίους για την επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕ) Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων καθώς και στα ειδικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος για τα ειδικά νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία η διαφοροποίηση με τις υπόλοιπες βαθμίδες είναι ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατά την κρίση τους μάσκα, γάντια και ασπίδα προσώπου (προμετωπίδα). Στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών, η χρήση γαντιών, μάσκας ή προμετωπίδας, για τις περιπτώσεις που πρέπει να φαίνεται το στόμα του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, είναι υποχρεωτική.

Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική. Κάθε αίθουσα και γραφείο του προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έχει τον δικό του αναγκαίο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός που δεν είναι μιας χρήσης (π.χ γυαλιά και ασπίδες προσώπου) πλένεται και απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση, με ευθύνη του προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται εξοικείωση του προσωπικού με την ορθή χρήση και απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό.

Κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ανάγκες, σε συνεργασία με την οικεία σχολική επιτροπή, να διασφαλίσει την επάρκεια ανά είδος, του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και τέλος, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διαρρύθμιση αιθουσών του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή βαθμίδων/τμημάτων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, που λειτουργούν με τραπέζια ομαδικής εργασίας και κέντρα ενδιαφέροντος-γωνιές.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δείξουν ευελιξία στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος κυρίως ως προς τους χώρους υλοποίησής του (εσωτερικούς και εξωτερικούς), εκμεταλλευόμενοι/ες στο μέγιστο τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από το Π.Α.Π.Ε.Α. (π.δ. 301/1996) και τα ΑΠΣ/ΔΕΠΣ. Αναφορικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα τραπέζια εργασίας, καθώς και την ώρα του προγεύματος ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να κάθονται διαγωνίως δύο (2) μαθητές/τριες ανά τραπέζι εργασίας και με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους.

Αντίστοιχη διαρρύθμιση των καθισμάτων θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση εργασίας σε ολομέλεια της ομάδας μαθητών/τριών του τμήματος, όπου ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να τοποθετηθούν τα παγκάκια ή τα καρεκλάκια σε στοίχιση, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και να μην κάθονται περισσότεροι των δύο (2) μαθητών/τριών ανά παγκάκι. Απαραίτητη είναι η απόσταση 1,5 μ προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης τονίζεται ότι οι ομάδες/τμήματα θα είναι καθορισμένες, δε θα συναντώνται με άλλες ομάδες/τμήματα και δεν θα εκτελούν κοινές δραστηριότητες. Το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό κάθε τμήματος συστήνεται να περιοριστεί καθημερινά κατά το ήμισυ.

Το υλικό αυτό θα αποσύρεται μετά τη λήξη του προγράμματος, θα καθαρίζεται, θα απολυμαίνεται και θα επανατοποθετείται προς χρήση από τους μαθητές/τριες. Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών.

Διαλείμματα

Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα. Συνιστάται η υιοθέτηση ευέλικτου ωραρίου διαλειμμάτων, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών/τριών. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόζεται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών/τριών σε κάθε χώρο του σχολείου. Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό στα διαλείμματα: – Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών/τριών στο προαύλιο. – Τήρηση της φυσικής απόστασης του 1,5 μ. – Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές/τριες κάθε τμήματος/ υποτμήματος στο προαύλιο. – Φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα. – Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ).

Τέλος, με ευθύνη του/της διευθυντή/ντριας της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προσέρχονται στο σχολείο παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή νοσούν ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές ή νοσεί.

Οι Εγκύκλιοι για την επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αβάθμιας- Ββάθμιας Εκπαίδευσης και οι Οδηγίες του ΕΟΔΥ