Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ολοκληρώθηκε η 6η εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην κύρια κατοικία.

Αθροιστικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1/7/2019 μέχρι 11/8/2019:

  • Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 64.657 χρήστες.
  • Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 14.191 χρήστες.
  • Έχουν υποβληθεί 17 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

Share this post