Οδηγίες υλοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης.

Οδηγίες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας θα παρέχουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών στο εξής, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Οι υπάλληλοι – εξεταστές οφείλουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να καταχωρούν στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής των Αποτελεσμάτων (ΜΗΣΚΑ) τα απαραίτητα στοιχεία από το Πρακτικό της δοκιμασίας.

Η απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας απαιτεί την ταχεία και ορθή καταγραφή των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο και προς διευκόλυνση των υπαλλήλων – εξεταστών, επίκειται τις προσεχείς ημέρες η παροχή της δυνατότητας καταχώρησης των στοιχείων και από υπολογιστή εκτός «syzefxis», όπως από τον προσωπικό υπολογιστή του εξεταστή, ακόμη και την ημέρα της δοκιμασίας.

Υπενθυμίζεται πως οι επιτυχόντες μετά την 11η Μαΐου 2020 σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας σε άλλη κατηγορία, μπορούν, δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη δοκιμασία, να επισκέπτονται τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr ή την ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr και να προμηθεύονται την προσωρινή άδεια οδήγησης.

Σημειώνεται πως από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 300 προσωρινές άδειες οδήγησης σε όλη την Ελλάδα.

παραυπο

Στο ψηφιακό δίπλωμα (βλ. παραπάνω) αναγράφεται:

1. Επώνυμο

2. Όνομα

3. Ημερομηνία Γέννησης

4α. Ημερομηνία εξέτασης οδηγού

4β Ημερομηνία λήξης ψηφιακού διπλώματος

4γ. Υπηρεσία που εκδόθηκε το δίπλωμα

4δ. ΑΦΜ οδηγού

5. Αριθμός Αδείας που θα βγει κατά την εκτύπωση

9. Κατηγορία του διπλώματος

12. Παρατηρήσεις (οδήγηση με γυαλιά)

15. Κωδικός Υπουργείου για τη γνησιότητα

Υπενθυμίζεται ότι το ψηφιακό δίπλωμα ισχύει για οδήγηση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η προσωρινή άδεια χορηγείται από το σύστημα σε ψηφιακή μορφή, αλλά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και να την εκτυπώσουν.