Αυτό είναι ένα ΡΑΔΙΚΙ όσο το βλέπουμε από πάνω είμαστε καλά…. Μένουμε σπίτι για να μην το βλέπουμε ανάποδα !!!