Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης σε Τακτική Συνεδρίαση

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (17η)
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
2. Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
3. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
4. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού διαχείρισης πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπευθύνων κίνησης
Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
5. Χορήγηση παράτασης του χρόνου της σύμβασης  με τίτλο : Μίσθωση μηχανημάτων για τις αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμένων οδών λόγω φθορών που προκληθήκαν από έντονα  καιρικά φαινόμενα της 15ης 18ης Νοεμβρίου 2017 για τη Δ.Ε Κατερίνης.(Αποφ. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας )» αρ.μελ. 24/2019 , προϋπολογισμού 11.880,00 € ευρώ εκτός ΦΠΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.217 του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΠΠΑΠ, του Δήμου Κατερίνης και του Επιμελητήριου Πιερίας για την οργάνωση και λειτουργία θεματικής εορταστικής εκδήλωσης Χριστουγέννων
Εισηγητές: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος, Νικόλαος Τσιαμπέρας, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
8. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την κατανομή ποσού 294.627,39 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Γ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο 2019.
Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, Πρόεδρος ΔΕΠ
9. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Κώστας Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεοφάνης Τερζόπουλος