Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Σβήνουν οι οφειλές από τέλη στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Η διάταξη περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο για θέματα ιθαγένειας, ισότητας και αυτοδιοίκησης που τελεί υπό επεξεργασία στη Βουλή και θα τεθεί σύντομα προς συζήτηση και ψήφιση.

Πρόβλεψη για την απαλλαγή των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων υπήρχε ήδη στον νόμο του “Κλεισθένη”. Στο άρθρο 222 αναφερόταν ότι τα κενά ακίνητα απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης προς τον οικείο δήμο. Για την υποβολή της δήλωσης οριζόταν διάστημα έξι μηνών, ενώ διαγράφονταν οι οφειλές που τυχόν είχαν επιβληθεί σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέχρι και τις 18/7/2018.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Έθνος, είχε προκύψει μεγάλη σύγχυση με την εφαρμογή της σχετικής ρύθμισης. Πολλοί δήμοι ερμήνευσαν κατά το δοκούν τις προβλέψεις, οι υπηρεσίες εσόδων πνίγηκαν στις αιτήσεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί ταλαιπωρία. 

Με τη νέα ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες αφενός έχουν ικανό χρονικό περιθώριο να δηλώσουν μέχρι και 31/12/2019 στον δήμο τους το ακίνητο στο οποίο έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και αφετέρου εξασφαλίζουν τη διαγραφή των οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισμού όχι μέχρι τις 18/7/2018 αλλά και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στον δήμο.

Επιπλέον, με τη νέα ρύθμιση επεκτείνεται και στα ακίνητα που ποτέ δεν ηλεκτροδοτήθηκαν η δυνατότητα διαγραφής οφειλών για τέλη καθαριότητας και φωτισμού μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω ρύθμισης. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου προσκομίζοντας:

– Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης του αρμοδίου διαχειριστή δικτύου

– Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου για τη μη χρήση του ακινήτου .

https://www.madata.gr

Share this post