Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1: Ανανέωση συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, έτους 2020.

  1. Νομικός: Στέφανος Βαρδάκας, 620.00€/μήνα.

  2. Λογιστής: Σωτήριος Γκούνας, 500.00€/μήνα.

  3. Θέρμανση-Ψύξη: Αναστασία Σασαβέλια, 868.00€/έτος.

  4. Ανελκυστήρες: Ηλίας Κατσιγιάννης, 62.00€/μήνα.

  5. Καθαριότητες: Water Services Μ.Ι.Κ.Ε., 613.80€/μήνα.

  6. Λογισμικό Μητρώου: Γεώργιος Δ. Αβραμίδης Α.Ε., 285.20€/μήνα.

  7. Ιστότοπος: Γεώργιος Δ. Αβραμίδης Α.Ε., 372.00€/έτος.

  8. DPO: Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, 310.00€/μήνα.

  9. Τεχνικός Ασφαλείας: Σταύρος Χατζηιωαννίδης, 248.00€/έτος.

10. Εισπράκτορας: Σοφία Μυστρίδου, 1,310.00€/μήνα.

11. Εισπράκτορας: Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, 1,310.00€/μήνα.

12. Εισπράκτορας: Κυριακή Αράπογλου, 1,310.00€/μήνα.

13. Αεροπορικά εισιτήρια: Ξ. Μαυροειδή & Σία Ε.Ε., ως 3,500.00€/έτος.

14. Αεροπορικά εισιτήρια: Ζορπίδης Α.Ε.Ε., ως 3,500.00€/έτος.

(σε όλα τα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%).

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, Σκάλας Κατερίνης, έτους 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων, Πλαταμώνα, έτους 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 4: Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων κεντρικού κτηρίου σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας, κόστους 5,500.00€ + 1,320.00€ (Φ.Π.Α.24%) = 6,820.00€.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 5: Έγκριση ετήσιων δαπανών, μη αναρτητέων στη Διαύγεια, προϋπολογισμού έτους 2020.

Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 6: Έγκριση δαπανών, Δεκεμβρίου 2019.

Εισηγήτρια: Οικονομική Επόπτης, κα. Χάιδω Παπαχατζή-Μακρίδου.

Θέμα 7: Ανανέωση ομάδων εργασίας έτους 2020 και ενίσχυσή τους με υπαλλήλους από το προσωπικό που μεταφέρθηκε από την επιμελητηριακή αστική εταιρεία.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 8: Έξοδα παράστασης Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Πιερίας και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2020.

Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9: Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ