Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Σπάνια φυτά του Ολύμπου: Cephalanthera rubra(Κεφαλάνθηρο το ερυθρό).

Στον Όλυμπο συναντάμαι τρία είδη του γένους Cephalanthera και αυτό ξεχωρίζει με τα ρόδινα άνθη του.

Για να γνωρίσετε περισσότερα για τον Όλυμπο  ( Χλωρίδα – πανίδα, Καταφύγια, κ.τ.λ πατήστε  εδώ …

περισσότερα εδώ …

Share this post