Γουλάρας Δημήτριος Τηλεφώνα: 694 – 451 3619 & 23520 42 848

Erato Wine Restauran στο Λιτόχωρο

ΟΣΑ ΑΓΑΠΉΣΕΙΣ ΘΑ ΝΑΙ ΞΕΝΑ!!

Στη φάση επεξεργασίας τρία πακέτα θέσεων κοινωφελούς εργασίας.

Στα φάση επεξεργασίας βρίσκονται τρία πακέτα θέσεων κοινωφελούς εργασίας. Πρώτο θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για 30.333 σε δήμους και φορείς. 

Ήδη οι υπάλληλοι του προηγούμενου κύκλου έχουν υπογράψει παράταση συμβάσεων για 4 μήνες έως τον Οκτώβριο, ωστόσο ο  νέος διαγωνισμός αναμένεται να βγει στον αέρα πολύ νωρίτερα προκειμένου να προλάβει ο ΟΑΕΔ να δεχτεί αιτήσεις και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: διοικητικοί, μηχανικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, βοηθητικό προσωπικό, καθαριστές, κ.α. Οι φορείς ήδη έχουν αποστείλει τα αιτήματα τους και η προκήρυξη βρίσκεται σε τελικό στάδιο.

Share this post