Σας επισυνάπτουμε μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου που συντάξαμε μέχρι τώρα  στο “Λίκνο των Μουσών”, για το Θεματικό Πάρκο  της περιοχής Καρυών Πιερίων, “MUSEIO”, προκειμένου να είστε ενήμεροι για την προσπάθειά μας.

Το στρατηγικό σχέδιο βαίνει προς ολοκλήρωση, όμως είναι σημαντικό  πριν ολοκληρωθεί να γίνει ενημέρωση σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες της Πιερίας καθώς και τα στελέχη των ΜΜΕ.

Για πρακτικούς λόγους σας αποστέλλουμε  ένα μόνο κεφάλαιο από τη συνολική πρόταση, η οποία  αποτελείται απο 400 σελίδες περίπου, το οποίο αρκεί να καταστήσει το εγχείρημα κατανοητό .

Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας ακολουθώντας με συνέπεια το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

καλή ανάγνωση

με εκτίμηση

Γκρέμος Αναστάσιος

Πρόεδρος “Λίκνο των Μουσών”

6944507134

Για περισσότερα εδώ…