Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του ν. 3852/2010 και 163 του ν. 3463/2006, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 15 Οκτωβρίου 2020, στο Δημαρχείο Κατερίνης ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. αριθ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση  απολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2019Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης, χρήσης 2019Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 15 Οκτωβρίου 2020, στο Δημαρχείο Κατερίνης ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. αριθ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (14η)Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία αίθουσας δεξιώσεων – τελετών εντός του Β’ Κοιμητηρίου του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία των  αριθμ. 330 & 377 αγροτεμαχίων  (αγροτικός σχολικός κλήρος Ν. Κεραμιδίου) συνολικής έκτασης 24.504,00 τ.μ. του αγροκτήματος Ν. Κεραμιδίου του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
5Έγκριση του αριθμ. 1/2020 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ΔιαφορώνΕισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6Μετατροπή του οχήματος IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7036 και αριθμό πλαισίου   WJMB1VMT00C062779 σε εκχιονιστικό μηχάνημα Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
7Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση ή κατάργηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κορινού (οδός: Β. Κων/νου 50) και απομάκρυνση του κουβουκλίουΕισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
8Παράταση  Προθεσμίας για την παράδοση της Γ φάσης της πράξης «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)»Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
9Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο της Κατερίνης.Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
10Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
11Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνιαΕισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
12Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση επιτροπών από το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης για το  έτος 2021Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος