Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Έγκριση της  έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2
Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
3
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Διαβητικών Ν.ΠιερίαςΕισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
4
Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο «Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα»Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών
5
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : ΄΄Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης΄΄ (αρ. μελ. 141/2017)  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
6
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπωνΕισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιαλός
7
Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αυτοδίκαια αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που αφορά στην ιδιοκτησία του Καπαγιαννίδη Τηλέμαχου του Νικολάου που βρίσκεται στο ΟΤ Γ 673 και με κ.κ. 052716 και 052710 στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – Επέκταση ΚατερίνηςΕισηγητής: Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ 
8
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια Εισηγητής: : Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
9
Διάθεση-υπόδειξη θέσεων-χώρων για την τοποθέτηση των μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης των  χρησιμοποιημένων ενδυμάτων και υποδημάτωνΕισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
10
Καθορισμός εξόδων παράστασης αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ για το έτος 2019Εισηγητής: ΟΠΠΑΠ
11Ορισμός του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας (κύριος έργου) του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κοινωνικές Υποδομές» (Αμεα, ηλικιωμένοι) με Κωδικό ΟΠΣ 5008964Εισηγητής: ΔΗΚΕΔΗΚ
12
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Γενικός Γραμματέας
13
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του ΔήμουΕισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος