Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ν. Πιερίας συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην εξής κατανομή αρμοδιοτήτων:

Πρόεδρος: Μάνος Μηντζιαρίδης, Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Ελευθεριάδης, Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας: Αστέριος Δόγας, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ταμίας: Άννα Παγγέλα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλος: Δανιήλ Σαμαράς, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος: Πούλιος Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μέλος: Βούλγαρης Λάζαρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΜΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΟΣ ΜΗΝΤΖΙΑΡΙΔΗΣ              ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΟΓΑΣ