Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ την ανακήρυξη του συμπατριώτη μας κ.Διονύση Πασχάλη, Προέδρου του ομωνύμου Κοινωφελούς Ιδρύματος ως Επιτίμου Διδάκτορος του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με… 

την υπ’ αριθ. 111/24.4.2020 ομόφωνη απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου. Η εξαιρετική τιμητική διάκριση του κ.Διονύση Πασχάλη έγινε προς αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς και του έργου του για την ανάδειξη της Ελληνικής παιδείας και του Ελληνικού πολιτισμού. Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επάξια αναγνώριση της κοινωνικοπολιτιστικής προσφοράς του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΝΑΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ