3η Δεκεμβρίου 2019: ημέρα κοινωνικής διεκδίκησης και διαμαρτυρίαςΗ 3η Δεκέμβρη δεν είναι μια ημέρα μνήμης και γιορτής αλλά μια ημέρα αγώνα, διεκδίκησης και κοινωνικής διαμαρτυρίας. Το μόνο που γιορτάζουμε στις 3 Δεκέμβρη και κάθε μέρα του χρόνου είναι ότι η αναπηρία είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης, της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.3η Δεκέμβρη 2019: ημέρα εντατικής δράσης σύσσωμου του Αναπηρικού Κινήματος για την προώθηση των παγίων αιτημάτων του. ..• Την άρση όλων των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία!• Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως σε όλες της τις πτυχές. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να προωθήσουν τη «Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020» η οποία περιλαμβάνει σε αξιοσημείωτο βαθμό την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή ως τομείς προτεραιότητας.• Η πλήρης προσβασιμότητα είναι ένα ουσιαστικό βήμα για να καταστεί δυνατή η Ελεύθερη Διακίνηση.Σε αυτή την περίοδο που αμφισβητούνται θεμελιώδεις αξίες, το αναπηρικό κίνημα ενωμένο είναι εδώ, για να διεκδικήσει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς!Ζωή με ισότητα και αξιοπρέπεια!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Περιοχή συνημμένων