Συνηθισμένο φαινόμενο πλέον η ταλαιπωρία των συνταξιούχων ,

Και τον ανθρώπων γενικά που θέλουν να πραγματοποιήσουν της συναλλαγές με τράπεζες.