ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αιγινίου η κεντρική πλατεία και η πλατεία του Αγίου Ανδρέα κλείνουν!
Από μέλη του τοπικού συμβουλίου έγινε η επανατοποθέτηση στα κάγκελα της πλατείας του Αγίου Ανδρέα.

Όποια δήποτε διέλευση οχημάτων χωρίς ειδική άδεια θα τιμωρείται σύμφωνα με το N.4530/18, Άρθρο 29, Παρ ζ’ : Για τις παραβάσεις του άρθρου 34, παρ. 2, περ. ιστ’ και ιη’.
Όπως ορίζει ο νόμος:
Η διέλευση και η στάθμευση, σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλαταδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση.

..